Gemi Adamlarının Karaya Çıkışları   

Bilindiği üzere gemi ve liman teknolojilerinin gelişmesiyle gemilerin limanda kalış süreleri kısalmış, deniz emniyetinde insan faktörünün önemine karşın gemi adamlarının karadaki tesislerden yeterince faydalanamamaları durumu ortaya çıkmıştır.

Resmi Büyüt... Resmi Büyüt... Resmi Büyüt... Resmi Büyüt... Resmi Büyüt... Resmi Büyüt...

Okunma :1266